Privacy Policy

1. Scopul înștiințării privind prelucrarea datelor

Scopul acestei înștiințări este de a asigura compania Verdom Kft ( sediul:1077 Budapesta, Strada Wesselényi, nr 13. etaj 3, număr de înregistrare 01-09-933554, autoritatea de înregistrare:Metropolitan Court în calitate de Curtea de înregistrare, cod fiscal 13128890-2-42 ) și expune politica companiei privind protecția datelor și gestionarea datelor.

Compania Verdom Kft. denumită Furnizor de servicii cu website www.verdom.ro, denumit Website, gestionează datele vizitatorilor și solicitanților înregistrații pe site.

Compania Verdom Kft. este obligată să recunoască conținutul acestei notificări legale.

Se angajează să asigure că toate activitățile legate de gestionarea datelor sunt în conformitate cu reglementările și legislația națională în vigoare, precum și cerințele stabilite prin acte juridice ale Uniunii Europene.

Compania Verdom Kft. se angajează să protejeze confidențialitatea autodeterminării informațiilor clienților săi prin protejarea confidențialității clienților și partenerilor săi.

Verdom Kft. tratează confidențial informațiile personale și va lua toate măsurile de securitate, tehnice și organizatorice care garantează securitatea datelor.

2. Numele operatorului de date:

Nume: Verdom Kft.

Numărul de înregistrare: NAIH-146467/2018

Sediul central și adresa de corespondență: 1077 Budapest, strada Wesselényi nr.13.,etaj 3

Numărul de telefon: 00403-122-95883

Adresa de e-mail: office@verdom.ro

Site: www.verdom.ro

3. Baze juridice, scopul și modul de gestionare a datelor

3.1. Conținutul web conținut în site-ul web www.verdom.ro (denumit în continuare "sie web") se bazează pe declarația relevantă de informare a persoanei afectate, care include consimțământul expres al persoanei afectate de a utiliza informațiile personale furnizate în timpul utilizării site-ului .

Baza legală pentru gestionarea datelor este Legea CXII 2011 privind autodeterminarea informațiilor și libertatea de informare.tv. (Infotv.) Secțiunea 5 (1) (a), pe baza contribuției voluntare a persoanei în cauză și în conformitate cu secțiunea CVIII din 2001 privind anumite aspecte ale serviciilor de comerț electronic și ale serviciilor societății informaționale; Acesta se va baza pe lege.

3.2. Cookie

Când vizitați site-ul web, unul sau mai multe cookie-uri (un mic fișier care conține un șir de caractere) sunt trimise către computerului vizitatorului, ceea ce va permite ca browserul să fie identificat în mod unic.

Module cookie aplicate:

- cookie temporare : cookie-urile temporare vor fi șterse automat după ce vizitați dv site-ul. Aceste cookie-uri sunt concepute pentru a face site-ul furnizorului de servicii mai eficient și sigur, deci este esențial ca anumite caracteristici ale site-ului web sau ale unor aplicații să funcționeze corect.

- cookie-uri permanente: un cookie permanent este, de asemenea, folosit de către furnizorul de servicii pentru o experiență mai bună a utilizatorului (de exemplu, oferiră o navigație optimizată). Aceste module cookie sunt stocate mai mult timp în fișierul cookie a browserului. Durata depinde de setarea din browserul Web implicat.

Funcția "Ajutor" din majoritatea meniurilor browserului, vă oferă informații despre cum să dezactivați modulele cookie în browser, cum să acceptați cookie-uri noi sau să instruiți browserul să stabilească un cookie nou sau cum să dezactivați alte cookie-uri.

Pentru mai multe informații despre modul de utilizare a modulelor cookie, consultați opțiunile de ștergere.

3.3. Sunteți de acord prin utilizarea site-ului web, prin înscrierea la cursuri sau abonarea la buletinul informativ în mod voluntar ca Furnizorul de servicii sa prelucreze datele să dețină orice gestionare a datelor.

În legătură cu utilizarea acestei opțiuni, abonatul va furniza furnizorului de servicii informațiile personale sub forma specificată mai jos:

- numele

- numele companiei

- adresa de e-mail

- numărul de telefon

3.4. Scopul gestionării datelor este ca Furnizorul de servicii să furnizeze către Client prin e-mail, buletin informativ (Newsletter ) sau telefon, informații despre produse, livrări și serviciile sale și să coordoneze datele și detaliile de instruire.

3.5. Furnizorul de servicii nu trebuie să utilizeze datele personale furnizate în alte scopuri decât cele stabilite în aceste puncte. Eliberarea datelor cu caracter personal unei terțe părți sau autorități poate, dacă nu este prevăzută în mod expres de lege, să facă obiectul unui acord prealabil al participantului. Serviciul trebuie să ia măsurile adecvate pentru a proteja datele împotriva accesului neautorizat, alterarea, divulgarea, ștergerea sau distrugerea datelor și împotriva ștergerii accidentale.

3.6. Furnizorul de servicii păstrează manipularea datelor

- confidențialitate: protejează informațiile astfel încât acestea să poată fi accesate numai de către cei care au dreptul la aceasta;

- integritate: protejează acuratețea și caracterul complet al metodei de informare și prelucrare;

- disponibilitate: asigură că, atunci când utilizatorul eligibil are nevoie de el, puteți accesa de fapt informațiile de care aveți nevoie și aveți instrumentele disponibile pentru dvs.

3.7. Furnizorul de servicii nu controlează informațiile personale pe care le-ați introdus. Corectitudinea datelor furnizate este numai responsabilitatea persoanei care o furnizează.

Atunci când furnizați oricare dintre adresele dvs. de e-mail, sunteți de acord să fiți singurul responsabil pentru serviciul furnizat de adresa de e-mail specificată. În ceea ce privește această responsabilitate, orice răspundere asociată unei înregistrări într-o anumită adresă de e-mail va fi suportată exclusiv de persoana care a înregistrat adresa de e-mail.

4. Durata gestionării datelor

4.1. Datele personale furnizate în timpul abonării vor începe cu înregistrarea și vor fi anulate la cerere. În cazul datelor neobligatorii, prelucrarea datelor va dura de la data intrării datelor la ștergerea datelor în cauză. Anularea înregistrării de către Utilizator și anularea de către Furnizorul de servicii la solicitarea Clientului poate avea loc în orice moment.

Persoana are posibilitatea de a se dezabona la newsletter(buletin informativ).

4.2. Dispozițiile de mai sus nu afectează îndeplinirea obligațiilor de păstrare prevăzute de lege (de exemplu, dreptul contabil) și prelucrarea datelor bazate pe orice alte contribuții suplimentare.

4.3. În cazul unui buletin informativ ( Newsletter ), datele personale vor fi procesate până când vă veți dezabona de la buletinul informativ ( Newsletter ) sau veți șterge datele relevante (a se vedea punctul 7.5).

5. Transmisia datelor, prelucrarea datelor, colectarea datelor

5.1. Datele în primul rând aparțin Furnizorului de servicii și vor fi vizualizate de către angajații Furnizorului de servicii dar acestea nu sunt divulgate terților.

5.2. Furnizorul de servicii poate furniza datele personale către următorii operatori de date pentru a efectua instruirea, executarea comenzilor, facturarea și contabilitatea:

OPERATORUL SISTEMULUI CONTABIL ELECTRONIC

Dupplak Kft.

3327 Novaj, Bajcsy-Zsilinszky E. u. 2 / a.


CONTABILITATE

Gold Medal Kft.

1061 Budapesta, Andrássy út 46.


SERVICII CURIERAT

UPS ROMANIA SRL

Str Aurel Vlaicu nr 11C

Aeroportul International Henri Coanda

Otopeni 075150 – judetul Ilfov

Romania


OPERATORII SISTEMULUI DE TRIMITERE A BULETINELOR INFORMATIVE (NEWSLETTER)

Eworx Network & Internet GmbH

A-4150 Rohrbach-Berg, Hanriederstraße 25, Austria

MailChimp - The Rocket Science Group, LLC

675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000

Atlanta, GA 30308 USA


ÎNSCRIERE PENTRU CURSUL ONLINE

Genesis Digital LLC

7660 Fay Ave # H184, La Jolla, CA 92037


6. Drepturile afectate și opțiunile de executare

6.1.Puteți solicita în orice moment informații privind manipularea datelor de către Furnizorul de servicii și puteți solicita oricând corectarea, revocarea, exercitarea și discreția datelor dvs. personale, cu excepția datelor obligatorii, către Furnizorul de servicii prin intermediul datelor de contact menționate la punctul 2 .

Ștergerea nu se aplică prelucrării datelor solicitate de lege (de ex. Reglementări contabile), pe care Furnizorul de servicii le menține pentru perioada solicitată.

În cazul în care Furnizorul de servicii nu respectă Politica de corectare, blocare sau anulare relevantă, vă transmite motivele scrise pentru refuzul cererii de rectificare, blocare sau anulare în termen de 30 de zile de la primirea cererii.

Puteți contesta manipularea informațiilor dvs. personale. Furnizorul de servicii examinează plângerea în termenul cel mai scurt posibil, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii cererii și ia o decizie cu privire la valabilitatea acestuia și îl informează pe solicitant în scris.

6.2.Furnizorul de servicii furnizează informații cu privire la datele pe care le gestionează, datele pe care le prelucrează, sursa, scopul, temeiul juridic, durata gestionării datelor, activitatea legată de gestionarea datelor, circumstanțele, efectele și măsurile luate pentru remedierea incidentului de date.

6.3.Principiile de gestionare a datelor ale furnizorului de servicii sunt în conformitate cu legislația actuală privind protecția datelor, în special:

- 2011 CXII. Actul privind informarea cu privire la auto-distrugere și libertatea de informare (Infotv.);

- Parlamentului European și al Consiliului (UE) nr 2016/679 (27 aprilie 2016) - Protecția și libera circulație a acestor date și Regulamentul 95/46 / CE și de abrogare a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul general privind protecția datelor, GDPR);

- Actul V din 2013 - Codul civil (Codul civil); Legea C din 2000 privind contabilitatea (Contabilitate);

- Actul LIII din 2017 Legea privind prevenirea și controlul spălării banilor și finanțării terorismului (Pmt.);

- 2013 CCXXXVII. Legea privind instituțiile de credit și întreprinderile financiare (Hpt.).

În conformitate cu legile menționate mai sus,aveți dreptul să depuneți o plângere la Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal având datele de contact  B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania,Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212,E-mail:anspdcp@dataprotection.ro , ei vă poate exercita drepturile în instanță.

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă

7. Newsletter-buletin informativ

7.1. Furnizorul de servicii acordă o atenție deosebită legitimității utilizării adreselor de poștă electronică(e-maili) pe care le administrează și, prin urmare, le folosește doar după cum se specifică mai jos ( informații sau publicitate) pentru a trimite e-mailuri.

7.2. Gestionarea adreselor de e-mail este folosită în primul rând pentru a identifica Clientul, pentru prelucrarea comenzilor, accesarea Serviciilor, furnizarea informațiilor și datelor  de contact, din această cauză se  face trimiterea e-mailurilor.

7.3. În unele cazuri, Furnizorul de servicii furnizează informații despre modificări și alte servicii similare sub formă de servicii furnizate de Furnizorul de servicii sau de Termenii și condițiile generale în formă electronică prin e-mail către Clienți. Cu toate acestea, aceste notificări nu sunt utilizate de către furnizorul de servicii în scopuri publicitare.

7.4. Newsletter-ele sau scrisorile de publicitate trimise la adresele de e-mail specificate în abonament vor fi trimise de Furnizorul de servicii numai cu acordul expres al Afiliatului, în cazurile și în modul prevăzut de lege. Newsletter-ul conține elemente de marketing direct și elemente promoționale. Furnizorul de servicii gestionează informațiile furnizate de Persoană în timpul utilizării Newsletter-ului.

7.5. În cazul unui buletin informativ ( Newsletter ), Furnizorul de servicii se va ocupa de informațiile dv. pe care le-ați furnizat la abonarea Newsletter-ului atâta timp cât nu ați făcut clic pe butonul "Dezabonare" din partea de jos a buletinului informativ sau solicitându-l să fie eliminat din lista abonaților prin e-mail sau prin poștă. În cazul dezabonării, Furnizorul de servicii nu va contacta Afiliatul-Clientul cu alte buletine de știri sau oferte. Vă puteți dezabona în orice moment din newsletter și vă puteți retrage consimțământul.

8. Alte prevederi

8.1. Furnizorul de servicii își rezervă dreptul de a modifica în mod unilateral aceleași Termeni și condiții fără notificare prealabilă către site-ul Web și a persoanelor afectate. După intrarea în vigoare a amendamentului, utilizatorul va accepta modificările pentru a continua utilizarea Site-ului, așa cum prevede Furnizorul în modul prezentat pe site.

8.2. Instanțele judecătorești, procurorul, autoritatea de urmărire penală, autoritatea infractorului, autoritatea administrativă, Autoritatea Națională pentru Protecția Datelor și Informare, Banca Națională a României și statutul legii pot solicita altor organe să furnizeze informații, să transmită date sau să furnizeze documente Furnizorul de servicii.

Furnizorul de servicii eliberează autorităților publice datele, în cazul în care autoritatea indică scopul exact și domeniul de aplicare al datelor, numai în măsura în care acest lucru este indispensabil pentru scopul solicitării.